ASTICobra official webpage. Let’s Play Hockey. More game/training info at button Games.

[Dribble & Passing] Dribble – Small vs Long drag

Espana Set marker macam dalam video. Small market dalam 1 kaki, kemudian large drag kanan kiri jarak 1 stick.
1. Buat small drag dalam 2-3 saat, kemudian big drag ke arah marker yang sebelah lain.
2. Ulang perkara no. 1 & seterusnya set masa 1min.
3. Repeat 1min x 4-5set.
4. Practice footwork supaya pergerakan lebih teratur. Pemindahan momentum badan seiring dengan tarik beban/berat bola menjadikan long drag lebih mudah.

Drill ni boleh dijadikan warm up pre game/pre training. Selain tu boleh kuatkan muscle tangan & build confidence level of dribble.

Drills yang dilakukan secara kerap & sempurna akan buat tangan kita secara automatic boleh dribble dengan hanya merasakan sedikit daya pada stik walaupun tanpa melihat bola.

Dengan hanya melakukan long/large drag dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan kita dengan mudah boleh elimate opponent.

Support our work by registrating & donate to ASTICOBRA. Click here!